Kjøpsbetingelser for Camilla Målen Design AS
Priser
Camilla Målen Design AS er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Moms på 25% er innkludert i prisene mine.
Dersom moms, skatter eller andre avgifter endres vil mine priser endres tilsvarende.
Betaling og rabatter
Varer kan kun bestilles av personer over 18 år til adresser i Norge. (Kunder utenfor Norge må henvende seg til meg pr. brev, e-post eller telefon).
Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse på e-mail med all informasjon om handelen.
Du bestemmer selv betalingsmåte. Jeg har følgende muligheter:
Faktura fra PayPal: Jeg sender deg en digital faktura fra PayPal til din e-post. Denne fakturaen inneholder en lenke til betalingen. Her kan du betale med kort eller PayPal konto på et øyeblikk.
Vanlig faktura: Du kan få tilsendt en helt vanlig faktura, enten per e-post eller vanlig post.
Det eneste som kommer i tillegg til kjøpesummen er utgifter til porto. Porto blir fastsatt etter gjeldene takster i hvert enkelt tilfelle.
Levering
Alle sendinger blir sendt i vanlig post eller levert med Bring, enten i postkassen eller på nærmeste postkontor/butikk. Bor du i nærheten av Bergen kan du komme og hente hos meg hvis du ønsker.
Bytte og retur
Det er retur- og bytterett i henhold til angrefristloven. Det vil si 14 dagers full returrett av ubrukte varer i originalemballasje. Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Returporto betales av kjøper. Du står selv for transportrisikoen. Når jeg har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler jeg tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager.
Som et unntak så er det ingen angrerett på produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner: ”Når varen er fremstilt etter dine spesifikasjoner, det vil si varer som er fremstilt på bakgrunn av dine individuelle valg eller dersom varen har fått et tydelig personlig preg, er det ikke angrerett”, (forbrukerradet.no).
Hvis du ønsker å lese mer om angrerett så kan jeg anbefale Forbrukerrådet sin nettside: www.forbrukerradet.no
Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.
Reklamasjon
Hvis noe er galt med produktet ditt må du melde fra med én gang du oppdager feilen. Dette gjelder kun når det er svakheter ved varen, og ikke feil som skyldes slitasje, feilbruk eller skade påført i etterkant av kjøpet. Hvis du venter for lenge med å klage, kan du miste kravet ditt, men fristen er aldri kortere enn to måneder. Du må kunne dokumentere når og hvor varen ble kjøpt, enten med kvittering eller kontoutskrift. Porto ved innsending av reklamasjon betales av kunden. Ved reklamasjon vil jeg reparere produktet ditt eller sende deg et nytt.
 Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som ikke er under menneskelig kontroll, og som gjør det umulig å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Dette kalles Force Majeure. Under dette regnes blant annet lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout, blokade, krig, opprør, brann, eksplosjon, ran , innbrudd eller inngrep fra offentlige myndigheter. (Sjekk ut www.lovdata.no for full oversikt).
Jeg tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at jeg ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på nettsiden, eller på annen måte.